Max my Performance – program 8

High Sensitive People – HSP.

Nederlands

 • omvat verschillende (samengestelde) PPDs
 • in het veld van overprikkeling in het dagelijkse leven (o.a. elektrosmog)
 • maar ook om beter te gronden en overgevoeligheid te verminderen
 • de investering bedraagt € 75,-
 • in week 1 zijn de verschillende PPDs allemaal ter beschikking, zodat je zelf kan bepalen naar welke PPD je wil luisteren op een bepaalde dag
 • je krijgt toch elke week ook een herinneringsmail
 • Na 183 dagen (26 weken) is het programma ten einde

> Bestel PPD program 8 ‘HSP’
1. klik hier om met iDEAL of bank transfer te betalen 

2. klik op de gele knop om Paypal / credit card te gebruiken [de rekening heet ‘EON’]


price
English

 • Includes 5 PPDs
 • In the realm of oversensitivity through modern life
 • The investement is € 75,- (app. £60 or $75)
 • In the first week all PPDs are available on the website, so you can decide which PPD you want to listen to on a particular day
 • you will receive an email reminder every week.
 • After 26 weeks the access to any of the PPDs stops.

> Order PPD program Detox
1. click here for iDEAL or bank transfer 

2. click the yellow button for Paypal / credit card [account is called ‘EON’]


price