Max my Performance – Introduction program

Nederlands – NU 50% korting – code: no stress

 • omvat 4 verschillende PPDs
 • in het veld van overlevingsgedrag (fight, flight, freeze, trauma’s, paniek), innerlijke kwaliteiten (vergeving, overvloed, creativiteit, overvloed) en mindfulness
 • de investering bedraagt € 70,-
 • elke week komen er nieuwe PPDs ter beschikking
 • je krijgt ook elke week een herinneringsmail
 • na 35 dagen (5 weken) is het programma ten einde
 • na het beluisteren van dit introductie programma krijg je 35% korting op een regulier programma (duur: 6 maanden).

> Bestel PPD program ‘Introduction’
1. klik hier om met iDEAL of bank transfer te betalen 
2. klik op de gele knop om Paypal / credit card te gebruiken [de rekening heet ‘EON’]

Enter Coupon Code:

 English – 50% discount NOW– code: no stress

 • Includes 4 PPDs
 • In the realm of survival instincts (fight, flight, freeze, trauma’s, panic), inner qualities (abundance, forgiveness, creativity, abundance) and mindfulness
 • Each week also comes with a mindfulness exercise
 • The investement is € 70,- (app. £60 or $70) 
 • Every PPD is listened to for a minimum of 1 week.
 • Every week there is a new PPD available on the website – you will receive an email reminder.
 • After 5 weeks the access the PPDs stops
 • After listening to the introduction program we offer you another 35% discount on any PPD program available (duration 6 months)

> Order PPD program ‘introduction’
1. click here for iDEAL or bank transfer 
2. click the yellow button for Paypal / credit card [account is called ‘EON’]

Enter Coupon Code: